Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište

BOVO olympiáda - projekt, ktorý naštartoval spoluprácu a založenie ZO BOVO

stanovy ZO BOVO

valné zhromaždenie

zmluva Prima banka

zmluva ZO BOVO - Granelam s. r. o.