Strategické dokumenty

Územný plán Obce Veľké Orvište, mapa
Územný plán Obce Veľlé Orvište, textová časť

Program hospodárskeho rozvoja a soc.rozvoja Obce Veľké Orvište

Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Orvište