Voľby prezidenta SR


Oznámenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR


Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je určená e-mailová adresa Obce Veľké Orvište:

ou@velkeorviste.sk

v Obci Veľké Orvište je zriadený jeden volebný okrsok , Veľké Orvište č.d. 2


Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Informácia pre voličov