Zber elektroodpadu

Dňa 23. 5. 2020 v čase približne od 08.00 do 09.00 hod. spoločnosť BOMAT, s. r. o. uskutoční v obci Veľké Orvište zber elektroodpadu. Odpad bude zberaný a odvezený len označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti BOMAT, s. r. o. Bližšie informácie v ozname a obchodných podmienkach spoločnosti Bomat, s. r. o.