Výkup papiera

Dňa 21.7.2020 (utorok) o 17:20 h sa v našej obci pred OcÚ uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.