OZNAM – TAVOS a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na  mimoriadnu situáciu na území SR (COVID-19), a aby sme predišli sociálnym kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31.12.2020 nahlásiť na oddelenie fakturácie na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS) alebo 033/5966 137,…