Obmedzenie prístupnosti úložiska biologicky rozložiteľného odpadu

Vážení občania, vzhľadom na neustále sa opakujúci a narastajúci problém s neoprávneným zhromažďovaním odpadu, ktorý nie je určený na uloženie v tzv. silážnej jame nachádzajúcej sa za poľnohospodárskym družstvom v obci Veľké Orvište, musela obec pristúpiť k obmedzeniu prevádzkového času úložiska bioodpadu (biologicky rozložiteľný odpad z údržby drevín a zelene). Úložisko (silážna jama) bude od…

Poplatok za nakladanie s odpadmi, daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Vážení občania, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou, Vám bude rozhodnutie o poplatku za nakladanie s odpadmi a rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti a dani za psa pre rok 2021 doručované do poštových schránok bez potvrdenia prevzatia rozhodnutí zo strany adresáta. Zároveň Vás prosíme, aby ste pri následných úhradách poplatku a daní, uprednostnili bezhotovostnú formu platby…