Oznámenie o strategickom dokumente “Nízkouhlíková stratégia Veľké Orvište”

Oznámenie pre verejnosť Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Veľké Orvište“ je sprístupnené…