Súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov

Žiadame občanov o nahlásenie počtu všetkej chovanej hydiny, holubov a iných vtákov za účelom zberu údajov pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trnava. Počty môžete nahlasovať do stredy 12.1.2022 do 12:00 h telefonicky alebo zaslaním SMS v tvare: meno, priezvisko, adresa, druh hydiny a počet na tel. č.: 0904 746 164.