Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Zmenou odpadovej legislatívy obciam vznikla zákonná povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu poklesne množstvo zmesového komunálneho odpadu, nakoľko odpad z kuchyne tvorí až 40 % zmesového odpadu z domácností. Zároveň znížime náklady na komunálny odpad a zvýšime podiel triedeného zberu a mieru recyklácie. V prípade,…