Testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID–19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 24. apríla 2021 v čase od 09.00 do 13.00 h v priestoroch kultúrneho domu.

Testovanie je dobrovoľné a je určené pre občanov, ktorí potrebujú potvrdenie o vykonaní testu do zamestnania a na lekárske vyšetrenie. Otestovať sa však môžu všetci, ktorí cítia takúto potrebu.

Z dôvodu zabezpečenia plynulého odberu bez zbytočnej čakacej doby Vám odporúčame, aby ste sa riadili nasledovným harmonogramom testovania:

  • 09.00 – 10.00 h – súpisné čísla domov 1 – 120
  • 10.00 – 11.00 h – súpisné čísla domov 121 – 240
  • 11.00 – 12.00 h – súpisné čísla domov 241 – 360
  • 12.00 – 13.00 h – súpisné čísla domov 361 – 471

Na mieste sa preukážte platným občianskym preukazom, deti preukazom poistenca.

Možnosti zdieľania