Obnovenie prezenčnej výučby v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujem Vám, že dňa 7. 4. 2021 (streda) začína riadne vyučovanie v ZŠ Veľké Orvište. Podmienkou nastúpenia dieťaťa do školy je preukázanie sa zákonného zástupcu dieťaťa potvrdením o vykonaní testu na ochorenie COVID-19  s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní. Deti musia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúška, respirátory). Teším…

Zákaz otvorenia škôl

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Piešťany v 3. stupni varovania (bordová farba) zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Piešťany. Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Piešťany ako aj regionálnych indikátorov.…