Fotenie

Vážení rodičia! Dňa 1.10.2021 (piatok) sa uskutoční fotenie žiakov v našej škole v čase od 8.45 hod. Každý žiak obdrží aj triednu fotografiu s rozmermi 10×15 cm . Cena jednej fotografie s rozmermi 10×15 cm je 70 centov. Žiaci sa budú môcť fotiť aj samostatne aj v skupinkách. Ďakujem za spoluprácu.   S pozdravom PhDr.…

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 13. 9. 2021 (pondelok) o 15:30 hod. Rodičovské združenie bude prebiehať za dodržiavania prísnych protiepidemiologických opatrení (dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest).

Oznam

Vážení rodičia! Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstávky vody v obci Veľké Orvište dňa 7.9.2021 (utorok) prebieha vyučovanie podľa rozvrhu do 11:40 hod.(4.vyučovacia hodina). ŠKD nebude v prevádzke. Žiadame Vás, aby ste si vyzdvihli Vaše dieťa do 12:00 hodiny. Dieťa samé nemôže opustiť budovu školy. Za porozumenie Vám ďakujeme.

Informácie k organizácii školského roka 2021/2022

Najdôležitejšie pokyny k nástupu žiakov do školy Pri nástupe do školy (02.09.2021) žiak predloží písomné Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom a Oznámenie o výnimke z karantény. Žiaci, zamestnanci aj návštevníci školy musia mať v interiéri prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Školský klub detí a školská jedáleň sú v prevádzke od 03.09.2021 (piatok).   Informácie…

Koniec školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že dňa 30.06.2021 sa o 08.30 hodine uskutoční slávnostné ukončenie školského roka. Žiaci majú možnosť ísť na obed o 11.00 hodine. Touto cestou Vás chceme veľmi pekne poprosiť, aby si rodičia prevzali svoje deti najneskôr do 12.00 hodiny. ŠKD nebude v prevádzke. Ďakujeme Vám za porozumenie a celoročnú spoluprácu.

Poďakovanie

Vážení rodičia našich budúcich prváčikov! V mesiaci apríl 2021 sa uskutočnil na našej škole zápis žiakov do 1. ročníka. Sme radi, že sa do našej školy prihlásilo 7 prváčikov. Dovoľte nám, milí rodičia, vysloviť Vám úprimné poďakovanie za dôveru, ktorú ste prejavili našej škole tým, že ste Vaše dieťa zapísali do našej školy. Tešíme sa…

Obnovenie prezenčnej výučby v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujem Vám, že dňa 7. 4. 2021 (streda) začína riadne vyučovanie v ZŠ Veľké Orvište. Podmienkou nastúpenia dieťaťa do školy je preukázanie sa zákonného zástupcu dieťaťa potvrdením o vykonaní testu na ochorenie COVID-19  s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní. Deti musia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúška, respirátory). Teším…