Koniec školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že dňa 30.06.2021 sa o 08.30 hodine uskutoční slávnostné ukončenie školského roka. Žiaci majú možnosť ísť na obed o 11.00 hodine. Touto cestou Vás chceme veľmi pekne poprosiť, aby si rodičia prevzali svoje deti najneskôr do 12.00 hodiny. ŠKD nebude v prevádzke. Ďakujeme Vám za porozumenie a celoročnú spoluprácu.

Poďakovanie

Vážení rodičia našich budúcich prváčikov! V mesiaci apríl 2021 sa uskutočnil na našej škole zápis žiakov do 1. ročníka. Sme radi, že sa do našej školy prihlásilo 7 prváčikov. Dovoľte nám, milí rodičia, vysloviť Vám úprimné poďakovanie za dôveru, ktorú ste prejavili našej škole tým, že ste Vaše dieťa zapísali do našej školy. Tešíme sa…

Obnovenie prezenčnej výučby v základnej škole

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujem Vám, že dňa 7. 4. 2021 (streda) začína riadne vyučovanie v ZŠ Veľké Orvište. Podmienkou nastúpenia dieťaťa do školy je preukázanie sa zákonného zástupcu dieťaťa potvrdením o vykonaní testu na ochorenie COVID-19  s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní. Deti musia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúška, respirátory). Teším…

Zákaz otvorenia škôl

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Piešťany v 3. stupni varovania (bordová farba) zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Piešťany. Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Piešťany ako aj regionálnych indikátorov.…