Fotenie

Milí rodičia! Oznamujeme Vám, že dňa 7. 10. 2020 (streda) o 9.30 hodine sa v našej škole uskutoční fotenie žiakov. Balík fotografií obsahuje: 3 farebné fotografie o rozmeroch 10 x 15 cm a 1 triedna fotografia o rozmere 10 x 15 cm Cena spolu za 4 fotografie je 3,- €. Ak má rodič záujem objednať si…

Schôdza ZRPŠ

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa uskutoční dňa 24. 9. 2020 o 16.00 hod. v Základnej škole vo Veľkom Orvišti. Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať krátke triedne schôdzky, na ktorých sa budú voliť zástupcovia tried do rady rodičov a zástupca za rodičov do rady školy. Tešíme sa na…

Didaktické hry

Vážení rodičia a milí žiaci! V pondelok 21. septembra 2020 sa uskutočnia didaktické hry pre žiakov našej školy. Aktivity sa uskutočnia v čase vyučovania za dodržania všetkých hygienických opatrení. Obed bude vydávaný podľa doterajšieho harmonogramu. Pre žiakov 1. stupňa je nosenie rúška doporučené. Bližšie informácie dostali žiaci od svojich triednych učiteľov. Nezabudnite si priniesť športové…