Opatrenia prijaté na Obecnom úrade

Pracovisko obecného úradu bude pre osobné vybavovanie agendy otvorené v nasledovných dňoch a časoch:

pondelok   08:00 – 11:00
streda   15:00 – 17:00
štvrtok   08:00 – 11:00

Žiadame občanov, aby v čo najvyššej miere využívali telefonickú a elektronickú komunikáciu. V prípade potrieb sa občania môžu spojiť s pracovníkmi obecného úradu počas úradných hodín telefonicky alebo emailom a dohodnúť si vybavenie neodkladných úradných úkonov. Zároveň žiadame občanom, aby pri osobnom kontakte s pracovníkmi obecného úradu používali ochranné rúška.

Tel. kontakt a email:

0904 746 164
0911 271 955
033 7746 126

info@velkeorviste.sk
starosta@velkeorviste.sk

Poplatok za komunálny odpad sa až do odvolania v pokladni obce nevyberá. Poplatok môžete uhradiť výhradne cez internetbanking na č. účtu, IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212.

Obec Veľké Orvište bude všetkých spoluobčanov priebežne informovať o všetkých prijatých opatreniach prostredníctvom webovej stránky obce, FB stránky a miestneho rozhlasu.

Opatrenia prijaté v predajni potravín CBA Pavol Táborský

Žiadame zákazníkov potravín CBA Pavol Táborský o dodržiavanie opatrení vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

1. Vstup do predajne je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami použitím rúška, šatky alebo šálu.
2. Pri vstupe do predajne, prosíme používajte jednorázové rukavice.
3. Ak stojíte v rade, prosíme dodržujte odstup minimálne 2 metre.
4. Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2. Pre predajňu CBA Univerzál v našej obci platí počet zákazníkov 3. Keďže predajňa má zmenené otváracie hodiny v čase od 9 hodiny do 11 hodiny je povolený vstup len osobám nad 65 rokov.

Prosíme zákazníkov o zodpovedný prístup k uvedeným opatreniam a ich dodržiavanie, ktoré je nariadené v záujme zdravia nás všetkých. V prípade, keď Vás pracovník predajne slušne napomenie o nedodržiavaní nariadených opatrení, prosíme o slušné správanie a poslúchnutie. Všetky informácie sú vyvesené na viditeľnom mieste pri vstupe do predajne.

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok    06:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
sobota    06:00 – 12:00

Opatrenia prijaté Slovenskou poštou

POŠTA Ostrov pri Piešťanoch bude od 24. 3. 2020 až do odvolania otvorená nasledovne:

pondelok   08:00 – 12:00
utorok    08:00 – 12:00
streda    12:00 – 16:00
štvrtok   08:00 – 12:00
piatok   08:00 – 12:00

Odporúčania krízového štábu obce Veľké Orvište

Krízový štáb obce Veľké Orvište odporúča našim občanom, aby sa zbytočne nezdružovali na verejnosti, nenavštevovali sa a taktiež aby na verejnosti používali ochranné rúška.

Informácie

Uznesenia vlády Slovenskej republiky

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky