Vážení rodičia a milí žiaci!

V pondelok 21. septembra 2020 sa uskutočnia didaktické hry pre žiakov našej školy. Aktivity sa uskutočnia v čase vyučovania za dodržania všetkých hygienických opatrení. Obed bude vydávaný podľa doterajšieho harmonogramu. Pre žiakov 1. stupňa je nosenie rúška doporučené. Bližšie informácie dostali žiaci od svojich triednych učiteľov.

Nezabudnite si priniesť športové oblečenie, desiatu, pitie a dobrú náladu.

Možnosti zdieľania