Vážení rodičia a milí žiaci,
z dôvodov pretrvávajúcej epidemiologickej situácie,
budú žiaci pokračovať od 8. 3. do 12. 3. 2021
v dištančnej forme vzdelávania.
Možnosti zdieľania