Vážení rodičia,

od 13.12.2021 prechádza naša škola na dištančnú výučbu.

Ďakujem za pochopenie.

PhDr. Katarína Némethová, riaditeľka školy

Možnosti zdieľania