Najdôležitejšie pokyny k nástupu žiakov do školy

  1. Pri nástupe do školy (02.09.2021) žiak predloží písomné Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom a Oznámenie o výnimke z karantény.
  2. Žiaci, zamestnanci aj návštevníci školy musia mať v interiéri prekryté horné dýchacie cesty rúškom.
  3. Školský klub detí a školská jedáleň sú v prevádzke od 03.09.2021 (piatok).

 

Informácie k organizácii školského roka 2021/2022

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

Možnosti zdieľania