Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že dňa 30.06.2021 sa o 08.30 hodine uskutoční slávnostné ukončenie školského roka. Žiaci majú možnosť ísť na obed o 11.00 hodine. Touto cestou Vás chceme veľmi pekne poprosiť, aby si rodičia prevzali svoje deti najneskôr do 12.00 hodiny.

ŠKD nebude v prevádzke.

Ďakujeme Vám za porozumenie a celoročnú spoluprácu.

Možnosti zdieľania