Máte zaujímavý návrh, ktorý by bol prínosom pre našu obec a zároveň by ušetril finančné prostriedky našej obce?

Vážení občania,

dovoľte mi predstaviť vám komunikačný priestor, kde môžete podávať vaše návrhy. Cieľom komunikačného priestoru je, aby ste mali možnosť podať váš návrh, ktorý by priniesol zlepšenie životnej úrovne v našej obci. Určite sa medzi vami nájdu občania, ktorí majú blízko k životnému prostrediu, k energetike, kultúre, či inej sfére, ktorá by sa dala zlepšiť v našej obci bez veľkých finančných investícii, najlepšie bez investícii, keďže vieme, že našu obec čaká neľahké finančné obdobie.

Na webovej stránke našej obce www.velkeorviste.sk si nájdete formulár „Napíšte nám“. Váš návrh môžete podať pod vašim menom alebo anonymne. Je na vás, akú možnosť si vyberiete. V prípade uvedenia vášho mena a následne realizovateľného projektu, vieme dať aj spätnú väzbu, čo v prípade anonymu nebude možné.

Prístup ku všetkým podaným návrhom má administrátor webovej stránky a ja. Všetky návrhy budú prečítané, vyhodnotené a kategorizované (napr. energie, odpadové hospodárstvo, kultúra a podobne). Následne návrhy budem prezentovať obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Orvišti, ktoré bude mať priestor na posúdenie možnosti realizácie vašich návrhov. Pre IT menej zdatných resp. pre občanov, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu využiť poštovú schránku na obecnom úrade vo Veľkom Orvišti.

Pevne verím, že sa medzi vami nájdu občania, ktorí využijú túto možnosť a pomôžu k akémukoľvek zlepšeniu našej obci. Taktiež pevne verím, že tento komunikačný priestor nebude využívaný na sťažnosti, rôzne iné podnety, ktoré sa netýkajú danej problematiky. V takom prípade, by sme museli tento komunikačný priestor zrušiť, keďže by neplnil svoju úlohu.

S pozdravom

Ing. Jozef Bartko
poslanec OcZ

Možnosti zdieľania