Vážení rodičia, milí žiaci !

Oznamujeme Vám, že v pondelok 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa.

Pokyny pred nástupom do školy:

  1. Upozorňujeme všetkých rodičov, že pred nástupom do školy sú žiaci povinní priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto tlačivo si možno stiahnuť tu vyhlásenie o bezpríznakovosti.
  2. Pokiaľ žiak je zaočkovaný alebo prekonal ochorenie COVID 19, je povinný priniesť oznámenie o výnimke z karantény. Toto tlačivo si možno stiahnuť tu oznámenie o výnimke z karantény.
  3. Odporúčame rodičom, aby dieťa otestovali samotestami 9. januára 2022. Výsledok testovania oznámte zápisom do žiackej knižky.
  4. Zároveň upozorňujeme, že nosenie rúšok v priestoroch školy je povinné.
Možnosti zdieľania