Milí rodičia,

nosenie rúšok v triedach pre žiakov na prvom stupni naďalej nebude povinné, ale Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nosenie rúšok žiakom prvého stupňa vysoko odporúča.

Možnosti zdieľania