Vážení rodičia,

vzhľadom na priaznivejšiu epidemiologickú situáciu, odporúčania RÚVZ v zmysle platného COVID-AUTOMATU a po rozhodnutí starostu obce Veľké Orvište PhDr. Pavla Pauloviča od dňa 7. 4. 2021 začne prebiehať prezenčná forma výchovy a vzdelávania pre všetky deti materskej školy vo Veľkom Orvišti.

Zákonní zástupcovia sú povinní prísne dodržiavať protiepidemiologické opatrenia:

  • vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie;
  • preukázať sa potvrdením o vykonaní testu  na ochorenie COVID-19s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní;
  • používať respirátor;
  • zabezpečiť rúška pre dieťa.

 

Mgr. Edita Lukáčiková
riaditeľka

Možnosti zdieľania