Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujem Vám, že dňa 7. 4. 2021 (streda) začína riadne vyučovanie v ZŠ Veľké Orvište.
Podmienkou nastúpenia dieťaťa do školy je preukázanie sa zákonného zástupcu dieťaťa potvrdením o vykonaní testu na ochorenie COVID-19  s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní. Deti musia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúška, respirátory).

Teším sa na Vás!

 

PhDr. Katarína Némethová
riaditeľka

Možnosti zdieľania