Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.

Výnimky zo zákazu vychádzania platné pre všetky okresy (okrem okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov):

  • v čase od 1.00 do 5.00 h,
  • na dojazd do bydliska do 25. októbra,
  • pre prípad cesty na testovanie, do zamestnania, doprovodu dieťaťa do školy,
  • pre prípad návštevy najbližších potravín, lekárne, pošty, banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, čerpacej stani
  • pre prípad návštevy lekára,
  • pre prípad starostlivosti o blízku osobu,
  • pre prípad starostlivosti o vlastné hospodárske zvieratá, vychádzok so spoločenskými zvieratami do 100 metrov od bydliska,
  • pre prípad pohrebu,
  • pre pobyt v prírode v rámci okresu bydliska.

Podrobnosti k uvedenému obmedzeniu a ďalšie opatrenia nájdete v uznesení vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020.