Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava na tlmenie a zabránenie šírenia choroby – mor včelieho plodu, vydala toto opatrenie vo vymedzenom ochrannom pásme.

Možnosti zdieľania