Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí vydala toto opatrenie pre právnické osoby a fyzické osoby (všetci chovatelia hydiny a iného vtáctva).

Možnosti zdieľania