Oznamujeme rodičom a žiakom, že vyučovanie v dňoch 3. 9. 2020 až 18. 9. 2020 bude upravené nasledovne:

1. hodina:  08.00 – 08.30 hod.

2. hodina:  08.35 – 09.05 hod.

3. hodina:  09.15 – 09.45 hod.

4. hodina:  09.50 – 10.20 hod.

5. hodina:  10.25 – 10.55 hod.

6. hodina:  11.00 – 11.30 hod.

 

Výdaj obedov bude denne o 12.30 hod.

Školský klub detí bude v prevádzke do 16.00 hod.

Možnosti zdieľania