Základná škola vo Veľkom Orvišti

Vás pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

2. septembra 2021 o 8.00 hodine.

Tešíme sa na Vás!

Možnosti zdieľania