V záujme zabezpečenia plynulého preberania a odovzdávania detí v spoločných priestoroch v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu a vyhlásenie núdzového stavu, sme so zriaďovateľom rozhodli, že rodiča detí sa budú zdržiavať v spoločných priestoroch len nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v počte 2 rodičia.

Možnosti zdieľania