Milí rodičia,
buďme zodpovední nielen k sebe samým, ale aj ostatným, s ktorými sa denne stretávame, predídeme tým ďalším, možno vážnejším opatreniam a preto VÁS PROSÍME, aby ste sa počas celoplošného testovania a aj po zistení Vašich výsledkov testov správali voči deťom a zamestnancom MŠ zodpovedne.

  • V prípade, ak ste sa nezúčastnili Vy (rodičia a ďalší člen rodiny žijúci v spoločnej domácnosti) testovania na COVID 19, zostaňte v 10 dňovej karanténe a Vaše dieťa si nechajte doma, počas trvania karantény.
  • V prípade, ak bude Váš (rodičia a ďalší člen rodiny žijúci v spoločnej domácnosti) test pozitívny, prosíme, aby ste nám dali bezodkladne vedieť, nakoľko potrebujeme vedieť dôvod neprítomnosti dieťaťa v MŠ. Aj v tomto prípade zostáva dieťa doma v 10 dňovej karanténe.
  • Zabezpečte, prosím, aby Vaše dieťa privádzala a preberala z MŠ len dospelá osoba, ktorá má negatívny test na COVID 19.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu, veríme, že túto náročnú situáciu spoločne zvládneme!