Z iniciatívy SE, a.s., elektrárne Jaslovské Bohunice a následného dohovoru so sekciou krízového riadenia MV SR bude v piatok 10.03.2023 o 12:00 h vykonané hlasité preskúšanie sirén pomocou miestneho ovládania aj vo vybratých obciach nášho okresu  – Pečeňady, Nižná, Veľké Kostoľany, Dubovany, Rakovice.

Prosíme, aby ste sa neznepokojovali, keď začujete aj v diaľke ich zvuk.

 

 

 

 

 

Možnosti zdieľania