Náhradný termín na výkup papiera výmenou za hygienické potreby bude 14. júna v čase od 15:10 – 15:25 h pred Obecným úradom. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón, lepenku ani tvrdé obaly z kníh.

Možnosti zdieľania