Na základe mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ohorením COVID – 19

bude prevádzka MŠ prerušená od 21. 12. 2020 (pondelok) do 8. 1. 2021 (piatok).
Nástup do MŠ bude 11. 1. 2021 (pondelok).

Prajeme Vám krásne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2021.

Možnosti zdieľania