Vážení rodičia,

vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdown-u“ na území SR do 24. 1.20 21, upravujeme prevádzku MŠ v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a po dohode so zriaďovateľom a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:

  • Prevádzka MŠ bude od 11. 1. do 15. 1. 2021 prerušená.
  • Rodičovi, v prípade potreby, bude v tomto období vyplácaná pandemická OČR.
  • Predpokladaný dátum otvorenia materskej školy Vám bude včas oznámený.

Za porozumenie ďakujeme.

Možnosti zdieľania