Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. bude zajtra, t.j. 02.03.2023 od 7:30 do 16:00 hod. pracovať na oprave havárie na diaľkovodnom potrubí OC300 v katastri  obce Krakovany. Počas týchto prác bude prerušená dodávka pitnej vody približne od 8:00 do 15:00 hod. v obciach: Krakovany, Ostrov a Veľké Orvište.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternami.

Možnosti zdieľania