Obec Veľké Orvište Vám oznamuje, že rozhodnutia o poplatku za Daň z nehnuteľnosti na rok 2023 budú doručené do poštových schránok.

Úhradu poplatku môžete vykonať bezhotovostnou formou (Internet banking), v prípade, ak takúto možnosť nemáte, môžete poplatok uhradiť v hotovosti v kancelárii obecného úradu, Veľké Orvište č. 2, a to v pondelok, stredu a piatok počas úradných hodín.

Ďakujeme za pochopenie.

Možnosti zdieľania