Obec Veľké Orvište Vám oznamuje, že rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad na rok 2023 budú v najbližších dňoch doručené do poštových schránok.

Úhradu poplatku môžete vykonať bezhotovostnou formou (Internet banking), v prípade, ak takúto možnosť nemáte, môžete poplatok uhradiť v hotovosti v kancelárii obecného úradu, a to v pondelok, stredu a piatok počas úradných hodín.

Ďakujeme za pochopenie.

Možnosti zdieľania