Spoločnosť TAVOS a.s. oznamuje, že v mesiaci jún 2020 budú jej pracovníci realizovať odpočet meradiel na všetkých odberných miestach v našej obci. Odberateľov, ktorých v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID – 19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu nezastihnú, budú pracovníci TAVOSu informovať zanechaním oznamového lístka. Prosíme preto týchto občanov o nahlásenie stavu meradla do 5 pracovných dní, najneskôr do 30.6.2020 podľa inštrukcií na ozname. Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.