Dňa 14.03.2022 o 17:10 h sa v našej obci pred OcÚ uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.

Možnosti zdieľania