Dňa 25.7. o 16:30 h sa uskutoční pred OcÚ výkup papiera výmenou za hygien. potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón, lepenku ani tvrdé obaly z kníh.

Možnosti zdieľania