Výkup papiera výmenou za hygienické potreby sa uskutoční 20. septembra o 15:30 h pred OcÚ. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón, lepenku ani tvrdé obaly z kníh.

Možnosti zdieľania