Výkup papiera výmenou za hygienické potreby sa v našej obci uskutoční dňa 09.03.2023 o 15:00 h pred OcÚ. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón, lepenku ani tvrdé obaly z kníh.

Možnosti zdieľania