Spoločnosť BOMAT bude v našej obci vykonávať v sobotu 13. novembra 2021 od 8:00 h zber elektroodpadu, a to: elektrospotrebiče, oleje a obaly zo starých farieb len v nepriepustných obaloch.

Zozbierané a odvezené budú iba kompletné elektrospotrebiče.

Možnosti zdieľania