Dovoľujeme si Vás požiadať o pripomienkovanie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy vo väzbe na zmenu grafikonu vlakovej dopravy. Každodenní cestujúci občania, ktorých sa možnosti dopravy týkajú nám pomôžu účinne poukázať na časové nezrovnalosti, chýbajúce spojenia, krátke prestupy…, čím spoločne môžeme dosiahnuť lepšiu optimalizáciu cestovných poriadkov a zapracovanie možných zmien pri využití verejnej osobnej dopravy.

Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme v jednotlivých regiónoch územia TTSK:

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

Cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy 2022 – 2023

Vaše požiadavky zasielajte do 2.12.2022 do 12:00 h e-mailom na info@velkeorviste.sk alebo písomne na adresu obecného úradu.

Možnosti zdieľania