Platby uhradené za stravu počas prázdnin v termíne od 1. 7. 2020 do 24. 7. 2020 nebudú rodičom vrátené v prípade odhlásenia dieťaťa zo školskej dochádzky a ani v prípade odhlásenia zo stravy.

Možnosti zdieľania