Vážení rodičia našich budúcich prváčikov!

V mesiaci apríl 2021 sa uskutočnil na našej škole zápis žiakov do 1. ročníka.
Sme radi, že sa do našej školy prihlásilo 7 prváčikov.
Dovoľte nám, milí rodičia, vysloviť Vám úprimné poďakovanie za dôveru, ktorú ste prejavili našej škole tým, že ste Vaše dieťa zapísali do našej školy.

Tešíme sa na našich budúcich prváčikov a na vynikajúcu spoluprácu s Vami.

 

PhDr. Katarína Némethová
riaditeľka školy

Možnosti zdieľania