Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov prijme uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže do strážnej a režimovej činnosti na funkciu – samostatný strážny úseku strážnej činnosti oddelenia ochrany, referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu, samostatný referent oddelenia výkonu väzby. Možnosť nástupu ihneď. Bližšie informácie o platových podmienkach a iných výhodách na tel. č.: 033/283 1111 kl. 160, mobil 0908/659 357 – mjr. Mgr. Viliam Mišovič.

Možnosti zdieľania