Vážení občania,

v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou, Vám bude rozhodnutie o poplatku za nakladanie s odpadmi a rozhodnutie o dani z nehnuteľnosti a dani za psa pre rok 2021 doručované do poštových schránok bez potvrdenia prevzatia rozhodnutí zo strany adresáta.

Zároveň Vás prosíme, aby ste pri následných úhradách poplatku a daní, uprednostnili bezhotovostnú formu platby (prevodom z účtu prostredníctvom internetbankingu), prípadne požiadali o pomoc pri úhrade člena rodiny alebo blízku osobu.

V prípade, ak takúto možnosť nemáte, môžete poplatok a dane uhradiť v hotovosti

dňa 21. apríla 2021 v čase od 08.00 do 19.00 h

a dňa 19. mája 2021 v čase od 08.00 do 19.00 h

v kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti.

Pri realizovaní platby v hotovosti Vás žiadame o dodržiavanie aktuálnych protipandemických opatrení.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Možnosti zdieľania