Vážení rodičia,

žiadame Vás o uhradenie poplatku ZRaPŠ vo výške 20 € na školský rok 2021/2022.
Poplatok odovzdajte triednemu učiteľovi do 31.10.2021.

Za spoluprácu Vám veľmi pekne ďakujeme.

Možnosti zdieľania